Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki

Województwo Łódzkie i Powiat Łęczycki sfinansują budowę nowej windy w DPS Łęczyca

3 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Łęczycy została podpisana umowa pomiędzy Województwem Łódzkim i Powiatem Łęczyckim dotycząca dofinansowania  inwestycji pn. „Przebudowa szybu windy oraz dachu wraz z wymianą windy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy”. Wartość planowanych robót budowlanych to kwota blisko 400.000 zł. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Województwo Łódzkie przeznaczyło 50 %, blisko 200.000 zł


Umowę podpisaną przez Pana Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego i Panią Annę Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oficjalnie przekazał Pan Robert Baryła – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. W imieniu Powiatu Łęczyckiego umowę podpisali: Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki, Pan Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Pani Renata Wilińska – Skarbnik Powiatu Łęczyckiego. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli także Pan Przemysław Błaszczyk – Senator RP  i Pan Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP. Pan Przemysław Grabarczyk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy podziękował przedstawicielom Województwa Łódzkiego i Władzom Powiatu Łęczyckiego za ważną inwestycję, mającą na celu polepszenie bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców DPS w Łęczycy.