Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Łęczyca

Więcej policji w gminie Łęczyca

Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy mł.insp. Zbigniew Gruszczyński oraz Wójt Gminy Łęczyca Jacek Rogoziński podpisali porozumienie w sprawie służb ponadnormatywnych. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Łęczyca przeznaczyła 5 tys. złotych.

Istotą służb ponadnormatywnych są dodatkowe patrole policjantów w czasie wolnym od służby, w ramach których będą podejmować czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości oraz poprawę porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie.

Do głównych zadań policjantów pełniących służbę w ramach porozumienia należeć będzie między innymi:

  • kontrola miejsc grupowania się osób naruszających ład i porządek publiczny,
  • pozyskiwanie informacji o zjawiskach patologicznych,
  • zabezpieczenie imprez i festynów,
  • kontrola miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu, co ma na celu ujawnienie osób naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dyslokacja służb wynikać będzie z bieżących potrzeb mieszkańców terenu objętego porozumieniem ale również z analizy zagrożenia prowadzonej przez łęczyckich policjantów z uwzględnieniem informacji od mieszkańców wskazanych między innymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.