Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat zgierski Zgierz

W Zgierzu wyznaczono miejsca handlu dla rolników

Dobra wiadomość dla producentów żywności oraz miłośników świeżych warzyw i owoców. Mimo zamkniętego, z powodu epidemii, targowiska miejskiego, okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w Zgierzu płody rolne.

Prezydent Miasta Zgierza podjął decyzję o wyznaczeniu 28 miejsc, w których rolnicy będą prowadzić handel. Sprzedający zostali zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w okresie epidemii (oraz utrzymywania czystości i porządku). Handlującym udostępniono miejsca należące do Miasta nieodpłatnie. Do piątku 3 kwietnia 2020 r. podpisano już 15 umów.

Lokalizacje wyznaczone na prowadzenie handlu przez producentów żywności (już podpisane umowy):

 • plac Kilińskiego (2 stanowiska przy zajezdni krańcówce tramwajowej i 2 przy fontannie),
 • ul. Długa 1 (okolice przystanku „Dołek”),
 • ul. Długa (przy wejściu do parku miejskiego),
 • ul. Długa 39 (okolice Młyna),
 • ul. Długa 61/65 (okolice skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie),
 • ul. Cezaka (przy skrzyżowaniu z ul. Dubois),
 • ul. Targowa 2 (naprzeciwko targowiska),
 • ul. Targowa (parking przy cmentarzu),
 • ul. Suchowolca (przy ul. Gałczyńskiego),
 • ul. Gałczyńskiego (przy ul. Bazylijskiej),
 • ul. Gałczyńskiego 31 (naprzeciwko sklepu „Mila”),
 • ul. Kościuszki 2 (naprzeciwko łaźni miejskiej).