Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

W Łęczycy jednak bez lodowiska

Władze miasta w tym roku planowały uruchomienie lodowiska na stadionie miejskim. Niestety, pandemia koronawirusa i decyzje rządu po raz kolejny krzyżują plany miejskiego samorządu.

Nałożenie narodowej kwarantanny i późniejsze przedłużenie jej do końca stycznia spowodowało, że plany dotyczące lodowiska musiały zostać zweryfikowane.

Jak informuje magistrat, pod koniec listopada ubiegłego roku miasto ogłosiło zapytanie ofertowe na montaż i obsługę lodowiska w Łęczycy. Oferty, które wpłynęły, w znacznym stopniu przekraczały możliwości finansowe miasta, dlatego zdecydowano się unieważnić postępowanie i ogłosić nowe. W trakcie trwającego, drugiego zapytania, rząd polski ogłosił wprowadzenie kwarantanny narodowej trwającej od 28 grudnia do 17 stycznia, dlatego drugie postępowanie przetargowe zostało również unieważnione.

lodowisko w łęczycy

– W związku z tym, że zasady kwarantanny mówią m.in. o tym, że z obiektów sportowych korzystać mogą jedynie osoby uprawiające sport zawodowo w znaczny sposób może to wpływać to na optymalne funkcjonowanie lodowiska. Lokalizacja lodowiska zaplanowana była na stadionie miejskim, czyli w przysłowiowym centrum, aby ułatwić dotarcie na ten obiekt wszystkim mieszkańcom. Ponadto, jak w ubiegłych latach, uczniowie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca, w określonych godzinach mieli mieć bezpłatne wejście na lodowisko – wyjaśnia Mateusz Kucharski z urzędu miasta. – Nie wiemy, jak długo potrwają obostrzenia. Nawet zakładając, że od 1 lutego uruchomienie lodowiska w sposób pozwalający na jego korzystanie byłoby możliwe, to czas administracyjny – ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i montaż lodowiska – jest zbyt długi, aby mogło ono działać jeszcze zimą.