Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

W „Łęczycance” poruszenie. Pytania o dochody i wydatki

Członkowie SM „Łęczycanka” są zainteresowani dochodami i wydatkami spółdzielni, słusznie uważając, że powinni je znać. Niewątpliwie sytuacji nie ułatwia trwająca pandemia, bo i kontakt z zarządem jest trudniejszy.

Rodzą się wątpliwości o zasadność wydatków albo wręcz zarzuty w kwestii braku należytej staranności w pozyskiwaniu dochodów. Spółdzielcy pytają zarząd o to, dlaczego nie wynajął wolnych powierzchni przeznaczonych pod działalność handlowo – usługową i czy w tej sytuacji stać spółdzielnię na nowe inwestycje – chociażby zakup drzwi czy utrzymanie neonu reklamowego.

– Czy są albo byli chętni na wynajem pomieszczeń byłych sklepów w budynku spółdzielni – pyta jedna z osób? – Jakie stawki proponowano za wynajem, czy prezes proponował także wynajem 2 pokojów przy bibliotece?

– Czy w sytuacji, w której nie ma wynajmu pomieszczeń zasadnym jest dokonywanie zakupów w postaci drzwi i utrzymanie neonu reklamowego? – głośno zastanawia się inny spółdzielca.

O wątpliwościach spółdzielców rozmawiamy z prezesem Jarosławem Pacholskim.

– Byli chętni na wynajem pomieszczeń po byłych sklepach. Jak na razie na parterze zlokalizowany jest sklep spożywczo – wędliniarski. Drugi lokal został również wynajęty – aktualnie najemca wykonuje prace adaptacyjno remontowe na koszt własny. W sprawie trzeciego lokalu trwają rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Stawki wynajmu są przedmiotem indywidualnych negocjacji. Należy jednak podkreślić, że są zatwierdzane uchwałą Rady Nadzorczej i kalkulowane powyżej kosztów utrzymania wynajmowanej powierzchni, co generuje zyski dla członków spółdzielni. Każdy, kto jest członkiem spółdzielni ma wgląd do dokumentów finansowych związanych z jej działalnością. Jeżeli chodzi o wspomniane pomieszczenia to takowych do wynajmu na poziomie pierwszego piętra spółdzielnia nie posiada. Należy jednak wspomnieć, że jeden z podmiotów, który jest już najemcą pomieszczeń w budynku S. M. „Łęczycanka”, zwrócił się z zapytaniem o możliwość wynajęcia dodatkowych pomieszczeń. Po przeanalizowaniu sytuacji lokalowej zarząd spółdzielni zaproponował wynajęcie jednego pomieszczenia. Do chwili obecnej nie dostaliśmy odpowiedzi na naszą propozycję. Należy wspomnieć, że pomieszczenie to nie jest ogólnodostępne i nie może być przedmiotem wynajmu dla wszystkich zainteresowanych. Wyjaśniając potrzebę zakupu drzwi wejściowych, oświadczam, że ich wymiana była podyktowana złym stanem technicznym, co wynika z faktu, że nie były wymieniane od 1975 r. Nie bez znaczenia był fakt, iż mimo zamontowanych krat, nie spełniały one kryteriów antywłamaniowości, czyli w niewłaściwy sposób zabezpieczały pomieszczenia przed dostępem osób trzecich. W związku z tym dane osobowe naszych członków nie były w należyty sposób zabezpieczone. Znalazło to wyraz w protokółach pokontrolnych Administratora Bezpieczeństwa informacji w nawiązaniu do RODO. Nie zrealizowanie zaleceń, a co za tym idzie związanej z tym uchwały Rady Nadzorczej, naraziłoby spółdzielnię na kary finansowe. Koszty zakupu i wymiany zostały przedstawione Radzie Nadzorczej, a dla poszczególnych członków są zawsze do wglądu w siedzibie spółdzielni. Zarząd stara się o zwrot części poniesionych nakładów w ramach funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA. Neon, który znajduje się na budynku administracyjnym spółdzielni w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11a, został zamontowany kilkanaście lat temu. Koszt energii związanej bezpośrednio z jego eksploatacją, w skali miesiąca, to kwota nie wyższa niż 20 gr dziennie, co stanowi 0,0002 zł/ miesięcznie na jeden lokal mieszkalny – wyjaśnia prezes Jarosław Pacholski.