Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Urząd w Łęczycy zachęca

Na elektronicznym zegarze wiszącym na elewacji urzędu miejskiego w Łęczycy w ubiegłym tygodniu wyświetlana była informacja dotycząca przyjazdu krwiobusa. Urząd miasta zachęca do oddawania krwi, która w czasie pandemii koronawirusa jest potrzebna jeszcze bardziej.

Mobilny punkt poboru krwi z RCKiK w Łodzi do Łęczycy przyjeżdża w każdy piątek. W zaparkowanym przy urzędzie miasta krwiobusie krew można oddawać w godzinach 8:00 – 11:30.

Niezwykle ważne jest teraz także oddawanie osocza przez osoby, które wyzdrowiały z COVID-19. Jak podają lekarze, osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Przy oddawaniu osocza obowiązują takie same kryteria, jak przy oddawaniu krwi. Krew i jej składniki, w tym przypadku osocze, mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Jakie jeszcze kryteria należy spełnić, by móc oddać osocze chorym na COVID-19. Osocze mogą oddać osoby, które przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy. Osocze pobierane jest w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.