Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Łęczyca

Szybciej niż planowano

Tydzień przed planowanym terminem zakończono prace związane z utwardzeniem terenu przy cmentarzu parafialnym w Łęczycy. Było to wspólne działanie parafii św. Andrzeja Apostoła, która zakupiła materiały i Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” realizującej inwestycję.

Dziś Burmistrz Paweł Kulesza, ks. dziekan Sławomir Sobierajski oraz dyrektor Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” Adam Kujawa dokonali odbioru zakończonej inwestycji. Rozmawiano także o kolejnych pracach, które wspólnie można zrealizować na terenie Łęczycy.