Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

Stypendysta z Ozorkowa

Przedstawiamy kolejnego z kilkunastu laureatów Stypendium Prezesa Rady Ministrów, spośród uczniów powiatowych szkół. To Mikołaj Draczyński, uczeń klasy IV technikum, kształcącego w zawodzie technik ekonomista, w Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Dziś z rąk dyrektor placówki Barbary Stępczyńskiej odebrał dyplom potwierdzający przyznanie prestiżowego stypendium. Zdobył je uzyskując na koniec nauki w III klasie najwyższą średnią ocen w swojej szkole, czyli 5,02. Stypendia premiera przyznawane są za wybitne wyniki w nauce, najwyższą średnią w szkole oraz osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich. – W placówkach prowadzonych przez powiat zgierski takie wyróżnienia otrzymało w tym roku szkolnym 19 uczniów – informuje wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak. – Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!