Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Poddębice Powiat poddębicki

Starosta odpowiada radnym

Małgorzata Komajda, starosta powiatu poddębickiego, odpowiedziała radnym, którzy niedawno zamieścili na facebooku wpis z pytaniem o możliwość zwolnienia Poddębickiego Centrum Zdrowia z opłat za czynsz.

„Informuję, że zarząd powiatu zajął się tematem czynszu dla PCZ zanim wpłynął wniosek od radnych (o czym osobiście poinformowałam na facebooku pod postem p. Błażeja Dudzińskiego).

Nadmieniam, że prowadzę rozmowy z różnymi podmiotami na temat możliwości pomocy dla PCZ oraz innych jednostek i służb zaangażowanych w walkę z COVID – 19. O efektach poinformuję, jeżeli będzie na to przyzwolenie darczyńców.

Przypominam, że jako zarząd powiatu jesteśmy zobowiązani do gospodarowania budżetem w taki sposób, jaki został (lub zostanie) wskazany w aktach prawnych.

Zapewniam, że troska o życie i zdrowie mieszkańców naszego powiatu jest dla zarządu i wszystkich, także niewymienionych na facebooku, radnych -dobrem najwyższym – pisze starosta M. Komajda.

Przypomnijmy, że na facebooku radnych rady powiatu poddębickiego – Przemysława Jaszczaka, Błażeja Dudzińskiego i Dariusza Twardowskiego został zamieszczony wniosek do przewodniczącego rady powiatu, starosty i zarządu powiatu w sprawie zaniechania pobierania czynszu lub jego zawieszenia od Poddębickiego Centrum Zdrowia. Radni piszą, że szpital płacił rocznie prawie 1 milion zł czynszu. Radni chcą, aby pieniądze te przeznaczyć na doposażenie szpitala i zabezpieczenie personelu medycznego.