Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Temat główny Łęczyca

Starosta krytykuje pomysł ministra

Minister zdrowia powołał zespół ds. reformy szpitalnictwa w Polsce. Władze powiatowe w całej Polsce mogą stracić zwierzchnictwo nad szpitalami a także należące do nich nieruchomości i sprzęt. Starosta łęczycki Janusz Mielczarek nie widzi w reformie dobrego kierunku zmian.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada powstanie Agencji Rozwoju Szpitali, której zadaniem będzie sprawowanie pieczy właścicielskiej i nadzoru nad całym systemem szpitalnictwa. Propozycje zmian w funkcjonowaniu szpitali ma przestawić zespół, w skład którego nie powołano przedstawicieli samorządów powiatowych. Rezultaty mają być zaprezentowane do końca marca br.

– Z przedstawionych do tej pory przez Ministerstwo Zdrowia założeń reformy wynika, że głównym powodem źle funkcjonującego systemu szpitalnictwa jest rozdrobnienie właścicielskie – mówi starosta łęczycki Janusz Mielczarek. – Diagnozę tę oceniam jako chybioną, bo przecież rząd poprzez NFZ ma argument, aby kształtować poziom usług medycznych chociażby przez ogłaszanie konkursów na świadczenie usług medycznych w danym szpitalu czy regionie. Jak do tej pory, rząd zaproponował 3 warianty zmian właścicielskich szpitali. 1- całkowite przejęcie przez MZ, 2- przekazanie ich pod nadzór służb wojewody i marszałka, 3- pozostawienie ich powiatom w 49% przy 51% udziale państwa z równoczesnym ustanowieniem komisarzy nadzorujących ich funkcjonowanie. Funkcja i osoba komisarza pozostają w tym wszystkim bardzo mało jasne. Po pierwsze dlatego, że nie będą znane kompetencje kandydata na tę funkcję. W przypadku naszego szpitala odbył się konkurs na stanowisko dyrektora a kandydat został wyłoniony spośród 6 chętnych. Jak będzie w przypadku komisarza, zostanie on „przywieziony w teczce”? Biorąc zaś pod uwagę przytoczone wskaźniki procentowe pojawia się pytanie, czy szpitale państwowe są lepsze niż samorządowe? Wynik finansowy uzyskiwany przez placówki państwowe nie potwierdza takiej tezy. Kolejnym problemem, którego rozwiązanie, jak do tej pory, nie jest jednoznaczne w założeniach reformy proponowanej przez rząd jest spłata zobowiązań oraz zasady przekazania sprzętów znajdujących się na wyposażeniu szpitali powiatowych a zakupionych przez samorządy czy lokalnych sponsorów. Warto przytoczyć w tym miejscu sytuację naszego szpitala, dla którego oprócz sprzętu medycznego samorządy wchodzące w skład powiatu łęczyckiego ufundowały karetkę, że nie wspomnę o sprzętach zakupionych przez sponsorów. Tymczasem minister A. Niedzielski bez cienia wątpliwości deklaruje przejęcie szpitali ze wszystkimi budynkami, gruntami i sprzętem, przy jednoczesnych wątpliwościach w zakresie długów.

W ocenie starosty łęczyckiego, w założeniach reformy nie mówi się o rzeczywistych problemach takich jak chociażby polepszenie dostępu pacjentów do usług medycznych. Zatrważający jest deficyt kadry lekarskiej – około 70 tysięcy wakatów na etaty lekarskie i permanentny brak średniego personelu medycznego, przy czym średnia wieku pielęgniarek wynosi ponad 50 lat.

– To są rzeczywiste problemy, które dotyczą także naszego szpitala – dodaje J. Mielczarek. – W tej chwili już prowadzimy rozeznanie w zakresie możliwości zatrudnienia obcokrajowców, łącznie z pomocą w zapewnieniu mieszkania. Szpital jest integralną częścią powiatu i trudno nawet wyobrazić sobie funkcjonowanie samorządu bez ZOZ. Trudno też zrozumieć dlaczego teraz, kiedy trwa pandemia i każda jednostka medyczna boryka się z określonymi problemami rozpoczyna się tak trudne i odpowiedzialne przedsięwzięcie jak reforma szpitalnictwa. Mam nadzieję na dużą refleksję rządzących i zaniechanie reform, które nic nie usprawniają, nie dają wyższego poziomu zarządzania jak i nie dążą do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.