Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Spór na osiedlu w Łęczycy

Wiele kontrowersji budzi kwestia planowanej lokalizacji pergoli śmietnikowej dla nowego bloku SM „Łęczycanka” przy ulicy Kaliskiej. Planom zarządu sprzeciwia się wielu lokatorów bloków z ul. Wojska Polskiego.

Sprawa usytuowania śmietnika zaistniała w maju ubiegłego roku, kiedy to mieszkańcy bloku 1C przy ulicy Wojska Polskiego wnieśli do prezesa spółdzielni, Jarosława Pacholskiego prośbę o zmianę lokalizacji miejsca na odpady, powołując się na zbyt bliskie jego położenie od ich bloku. Zdaniem autorów pisma takie położenie mogło powodować niekomfortową sytuację polegającą na powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz wędrówki robactwa i gryzoni. Wówczas zarząd spółdzielni uznał rację apelujących i zapewnił, że miejsce gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców bloku Kaliska 39 zostanie utworzone jako przedłużenie już istniejącej pergoli przy pobliskim bloku. Tuż przed terminem montażu pergoli kolejna grupa mieszkańców z bloków 1A, 1B i 1C wniosła 23 kwietnia br. sprzeciw argumentując, że mieszkańcy – członkowie spółdzielni ponieśli koszty zakupu i montażu pergoli, pojawiła się także ponownie kwestia fetoru. Sytuacja stała się na tyle konfliktowa, że w ubiegłą środę odbyło się spotkanie w tej sprawie, na które zaproszony został m.in. radny z okręgu ul. Wojska Polskiego, Zenon Koperkiewicz. Tym razem wszyscy zgromadzeni zgodzili się na przedłożenie wspólnej propozycji zarządowi o ustawienie nowej pergoli stanowiącej niejako przedłużenie już istniejącej, która byłaby użytkowana wyłącznie przez mieszkańców nowego bloku „Łęczycanki”.

– Od razu po spotkaniu z mieszkańcami rozmawiałem z prezesem spółdzielni. Usłyszałem, że dla nowego bloku będzie ustawiona osobna pergola tuż obok tej już istniejącej. Lokatorzy bloku przy Kaliskiej 39 będą mieli własną pergolę, co mam nadzieję pozwoli uniknąć konfliktów – komentuje radny Z. Koperkiewicz.

My także skierowaliśmy pytanie do prezesa „Łęczycanki” Jarosława Pacholskiego, gdzie ostatecznie zostanie umieszczona pergola.

– Obecna lokalizacja będąca przedłużeniem już istniejącej pergoli śmietnikowej jest kolejnym miejscem, które zostało zaproponowane przez zarząd spółdzielni po jesiennych protestach. I to ona właśnie w trakcie rozmów z przedstawicielami mieszkańców bloku Wojska Polskiego 1C, okazała się kompromisowym rozwiązaniem. W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku zostało utwardzone miejsce przeznaczone do montażu osłony śmietnikowej. Przez ponad pół roku, kiedy wiadomo było, gdzie będzie się znajdowała osłona śmietnikowa, nikt nie zgłaszał żadnych uwag w tym temacie. Dopiero na kilka dni przed montażem wpłynął sprzeciw części mieszkańców budynków wielorodzinnych Wojska Polskiego 1A, 1B i 1C. Jak z tego wynika, zarząd nie robi nic innego, niż to, do czego się wcześniej zobowiązał w rozmowach z mieszkańcami – wyjaśnia szef spółdzielni. – Z doświadczenia mogę powiedzieć, że każda lokalizacja miejsc składowania odpadów komunalnych zawsze budziła i będzie budzić dużo emocji, których wynikiem są sprzeciwy i protesty społeczne. Żadna lokalizacja nie jest idealna, ale jest na stałe wpisana w krajobraz naszych osiedli, niezależnie od tego czy to się nam podoba, czy nie. Mam nadzieje, że sprawa lokalizacji pergoli śmietnikowej nie podzieli mieszkańców „osiedla Wojska Polskiego”, bo dzisiaj mamy przynajmniej dwa, jak nie trzy przeciwstawne stanowiska. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza decyzja ma zdeklarowanych zwolenników i przeciwników, ale jako zarząd musimy patrzeć na racje wszystkich spółdzielców i interes spółdzielni, a nie pojedynczych osób. Obecnie mieszkańcy bloku wielorodzinnego Kaliska 39 są również członkami spółdzielni i tak jak każdy członek spółdzielni ponoszą koszty utrzymania związane z tą nieruchomością. W ten sam sposób rozliczane są wszystkie bloki mieszkalne, które znajdują się w zasobach S.M. „Łęczycanka”. Po prostu „każdy płaci za siebie, a nie za sąsiada”. Tezy, że ktoś płaci za kogoś mijają się z prawdą, lecz często są rozpowszechniane w przestrzeni publicznej.