Redakcja

Wydawca:

StartPress Media, 99-100 Łęczyca ul. Kaliska 42
Redaktor naczelny: Piotr Stoliński
tel. 24 253-59-67,
e-mail: redakcja@reporter-ntr.pl

DTP – Radosław Szczepański
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Łódź