Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat zgierski Zgierz

Ratownik medyczny z koronawirusem

Ratownik z pogotowia w Zgierzu zakażony koronawirusem. Potwierdził to wynik dzisiejszego testu laboratoryjnego. Testom poddanych zostało kolejnych 12 ratowników i sanitariuszy.

Wiadomo na razie, że jeden z ratowników medycznych miał dodatni wynik testu na COVID-19. Został objęty kwarantanną. Siedmiu pracowników uzyskało wynik negatywny. Dla pewności badanie zostanie powtórzone.

Konieczność ponownego testu wystąpiła też u czterech pozostałych osób, z uwagi na błąd podczas badania.