Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Ozorków Powiat zgierski

Rada uchwaliła podwyżki. Więcej za śmieci!

Od stycznia 2020 r. stawka wyniesie 25 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Każdy będzie miał obowiązek segregacji odpadów, natomiast jeśli okaże się, że nie jest prowadzona selekcja śmieci, stawka wyniesie 50 zł/miesiąc od osoby (w tej chwili stawki te wynoszą odpowiednio 16 i 32 zł). Na sesji podczas głosowania nad nowymi stawkami obecnych było 14 spośród 15 radnych; 7 było za, 5 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.