Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Powiatowe przedszkola gotowe na przyjęcie dzieci

Do przedszkoli i żłobków mogą ponownie zawitać dzieci. Powiat zgierski jest organem prowadzącym dla trzech 3 przedszkoli specjalnych działających przy zespołach szkół specjalnych w Głownie i Aleksandrowie Łódzkim oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu. Jak dyrektorzy przygotowali się na przyjęcie maluchów i jak będą wyglądać zajęcia w powiatowych przedszkolach?

Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim
Dzisiaj w placówce pojawiło się czworo dzieci. Przedszkole przygotowało fartuchy ochronne dla pracowników, maseczki ochronne uszyte specjalnie dla dzieci oraz dla nauczycieli i pomocy nauczyciela, a także duże ilości płynów do dezynfekcji rąk czy zabawek. Przedszkole dysponuje dwiema przestronnymi salami do prowadzenia zajęć. Oprócz tego do wyłącznej dyspozycji przedszkolaków są dodatkowe sale – rehabilitacyjna, gimnastyczna i pracownie lekcyjne znajdujące się w drugiej części budynku. Z sal usunięto m.in. dywaniki, pluszowe zabawki oraz wszystkie pomoce dydaktyczne, których zdezynfekowanie byłoby problematyczne.

– Przy wejściu do przedszkola umieściliśmy stolik z termometrem i płynem do dezynfekcji, aby zarówno dzieci jak i pracownicy przed rozpoczęciem zajęć byli poddawani kontroli zdrowia – mówi Paulina Szafarz, dyrektor szkoły. – W razie potrzeby, szkoła dysponuje gabinetem lekarskim, w którym będzie można odizolować osobę z niepokojącymi objawami. Zajęcia w przedszkolu odbywają się w dwóch trzyosobowych grupach. Każda grupa jest pod opieką nauczycielki oraz osoby ją wspomagającej. Jeżeli pogoda pozwoli, część zajęć będzie prowadzona na świeżym powietrzu na terenie placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu
W chwili obecnej żaden z rodziców nie zdecydował się jeszcze przyprowadzić swoich dzieci, natomiast szkoła jest w pełni przygotowana na przyjęcie pierwszych przedszkolaków.

– Jeszcze w marcu wprowadziliśmy dodatkowe procedury dotyczące zapewnienia ochrony zdrowia zarówno dzieci, jak i osób dorosłych – informuje Klaudia Szembek, dyrektor ośrodka. – Przedszkole posiada środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki, okrycia ochronne. Przed wejściem do budynku znajduje się również płyn do dezynfekcji rąk. Zajęcia będą odbywały się w maksymalnie 3-4 osobowych grupach. W zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nad grupą będzie czuwał jeden bądź dwóch nauczycieli oraz osoba na stanowisku pomocy nauczyciela. Dzieci mogą korzystać z przedszkola w godzinach 7-17.

– Sale, gdzie będą odbywać się zajęcia zostały dostosowane do zaleceń i uwarunkowań wynikających ze specyfiki naszej pracy – mówi Klaudia Szembek. – W miarę upływu czasu, gdy coraz więcej dzieci będzie wracać, zaadaptujemy na potrzeby zajęć większe sale lekcyjne w części szkolnej ośrodka.

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie
Obecnie w przedszkolu nie ma dzieci, natomiast rodzice deklarują chęć posłania swoich pociech w późniejszym terminie. Przed wejściem do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Jak informuje dyrektor placówki Maciej Lisowski osoby bezpośrednio pracujące z przedszkolakami będą używać rękawiczek ochronnych. Z sal usunięto wszystkie zabawki pluszowe i wykładziny dywanowe, umyto i zdezynfekowano ławki, meble i inne przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach. Wyznaczono również miejsce do ewentualnej izolacji osób, które będą miały objawy chorobowe. Zajęcia w głowieńskiej placówce będą odbywały się w 2-3 osobowych grupach z zachowaniem odpowiedniej odległości między dziećmi. Przedszkole planuje także zorganizować zajęcia na świeżym powietrzu na terenie placówki. W placówce obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek z domu.

Dyrektorzy przypominają, że zajęcia w przedszkolach odbywają się dla dzieci zdrowych. Dziecko, które jest przywożone busem szkolnym bądź przez rodziców musi mieć na twarzy maseczkę ochronną. Wszystkie potrzebne materiały i pomoce dydaktyczne są zapewnione na miejscu.

Przedszkola odwiedził również Dominik Gabrysiak – wicestarosta zgierski odpowiedzialny za powiatową oświatę, który przekazał placówkom 100 szt. przyłbic i fartuchów, zakupionych przez powiat, oraz 100 szt. maseczek, które zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Wszystkich rodziców, którzy planują posłać swoje dzieci do przedszkola, zachęcamy do zapoznania się procedurami jak zrobić to w najbezpieczniejszy sposób: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi.