Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Łęczyca

Pomoc dla przedsiębiorców

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Łęczycy – Pawła Kuleszy – przedsiębiorcy, którzy wynajmują lokale użytkowe należące do miasta, mogą ubiegać się o pomoc w postaci zwolnienia z czynszu.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w czynszu i opłatach za świadczenia z tytułu najmu oraz w podatku od nieruchomości. Zwolnienie dotyczy okresu zaprzestania działalności gospodarczej w tym lokalu. Po rozpatrzeniu wniosku zostanie udzielona pomoc, o czym najemca zostanie poinformowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów – 24 721 03 30 oraz 24 721 03 33.