Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Poddębice Powiat poddębicki Temat główny Warto przeczytać

Podatki w górę!

W 2021 roku w gminie Poddębice na tym samym poziomie co obecnie pozostanie podatek rolny, podatek od środków transportu oraz podatek leśny. Uchwałą Rady Miejskiej w Poddębicach inne będą stawki podatku od nieruchomości:

– od budynków mieszkalnych mieszkańcy zapłacą podatek w wysokości 0,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – wzrost o 5 groszy;

– od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej podatek wyniesie 24 zł od 1 mkw. – tu nastąpiła podwyżka o 2 zł;

– stawka podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym to 11 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – wzrost o 2 zł;

– od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej – 30 groszy więcej niż do tej pory;

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej, tj. 1 zł więcej niż w 2020 roku.

Opłaty od gruntów kształtują się na poziomie:

– 0,95 zł od 1 mkw. powierzchni za prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – było 0,90 zł;

– 4,50 zł od 1 ha powierzchni za grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – wzrost o 70 groszy;

– 0,50 zł od 1 mkw. powierzchni pozostałych, było 0,45 zł;

– 3,20 zł od 1 mkw. powierzchni od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – więcej o 20 groszy.

– Na wzrost stawek podatkowych mają wpływ różne czynniki. Jednym z najważniejszych są koszty, jakie samorząd musi ponieść na wykonanie zadań oświatowych. W ciągu ostatnich dwóch lat na podwyżki w systemie oświaty musieliśmy dołożyć 2 mln zł, z czego 1,6 mln zł pochodziło z własnego budżetu, a tylko 0,4 mln zł stanowiła subwencja od państwa. Ta w coraz mniejszym stopniu pokrywa wzrastające wydatki. Ponadto od nowego roku m.in. mamy podwyżkę cen prądu, zwiększyła się płaca minimalna, na co samorząd musi znaleźć pieniądze – mówi burmistrz Piotr Sęczkowski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.