Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Laptopy Ozorków
Powiat łęczycki Łęczyca

Pieniądze na laptopy

Ponad 74 000 zł zostanie przekazanych na zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego, służącego nauce zdalnej dzieciom i nauczycielom z terenu miasta Łęczyca. Jest to możliwe, dzięki kolejnemu uzyskanemu grantowi, przyznanemu w ramach Programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła +”.

Przyznane dofinansowanie wynosi 74 984 zł. Za te pieniądze zakupionych zostanie 26 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem. 1 czerwca miasto Łęczyca podpisało umowę.

To kolejne dofinansowanie, jakie udało się uzyskać. W kwietniu, również w ramach Programu Ministerstwa Cyfryzacji miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 69 972,07 zł. Dzięki tym funduszom oraz wkładowi własnemu, zakupionych i przekazanych zostało 27 laptopów zawierających niezbędne oprogramowanie oraz myszki i zestawy słuchawkowe.