Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Temat główny Warto przeczytać

Nowe przepisy. Maseczki obowiązkowe w pracy

Do 27 grudnia środki ochrony nosa i ust będą musieli stosować wszyscy pracownicy, którzy nie przebywają sami w pomieszczeniu.

Nowe przepisy oznaczają, że zatrudniony może być w firmie bez maseczki (lub np. przyłbicy albo chusty na twarzy) jedynie w przypadku, gdy sam przebywa np. w oddzielnym pokoju. W pozostałych sytuacjach, w tym także np. w pomieszczeniach socjalnych (stołówkach, kuchniach) pracownicy powinni stosować środki do ochrony nosa i ust. Wcześniej z wymogu tego były zwolnione osoby, które w miejscach ogólnodostępnych (czyli np. w zakładzie pracy, urzędzie) wykonywały czynności zawodowe. Maseczki musieli stosować jedynie ci zatrudnieni, którzy zajmują się bezpośrednią obsługą interesantów lub klientów.

Obowiązek noszenia środków ochrony dotyczy nie tylko zakładów pracy, ale też budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in. administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (oraz społecznej lub socjalnej), obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym pocztowych lub telekomunikacyjnych. Co istotne, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy lub socjalny.