Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Warto przeczytać Łęczyca

List otwarty burmistrza miasta Łęczyca

W związku z ciągłym wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od 24 października cała Polska znalazła się w czerwonej strefie epidemicznej. Skutkuje to dodatkowymi obostrzeniami, takimi jak zdalne nauczanie klas 4-8, zakazem przemieszczania się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 dzieci do 16 roku życia, czy zawieszeniem stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych. Burmistrz Paweł Kulesza wystosował list otwarty do mieszkańców, w którym prosi o stosowanie się do obowiązujących zasad.

Szanowne Mieszkanki! Szanowni Mieszkańcy!

Od 24 października nasz kraj został objęty czerwoną strefą epidemiczną. Lokale gastronomiczne mogą serwować jedynie jedzenie na wynos, dzieci do 16 roku życia nie mogą przemieszczać się swobodnie w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem opieki osoby dorosłej, a klasy 4-8 szkół podstawowych wróciły do nauki zdalnej.

Ponowne ryzyko zakażenia wirusem oraz związane z nim obostrzenia i restrykcje dotykają naszego życia codziennego. Niezależnie od poglądów i opinii na ten temat, proszę Was, aby świadomie i z odpowiedzialnością podejść do tego trudnego okresu.

Gdy w marcu i kwietniu restrykcje dotknęły nasz kraj, łęczyckie społeczeństwo odpowiedziało na nie z niesamowitą solidarnością oraz wzajemną empatią. Dzięki wspaniałej postawie naszych mieszkanek i mieszkańców miasto Łęczyca znajdowało się w dolnej części tabeli przedstawiającej zakażenia w województwie łódzkim.

Pomimo rosnącej fali zakażeń, ten stan wciąż się utrzymuje. Według danych podawanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, obejmujących powiaty z województwa łódzkiego, powiat łęczycki znajduje się na 22. pozycji na 24 pozycje pod względem liczby osób dotychczas zakażonych wirusem SARS-CoV-2.. Ten bardzo dobry wynik jedynie potwierdza wzorową postawę.

Proszę Was, abyśmy wspólnymi siłami mogli to kontynuować. Nośmy maseczki w przestrzeni publicznej, zachowajmy dystans i dezynfekujmy dłonie. Ze względu na zbliżający się dzień 1 listopada i Dzień Wszystkich Świętych, przemyślmy nasze wyjazdy na groby bliskich i spróbujmy zaplanować nasze odwiedziny na cmentarzach w taki sposób, aby nie przypadały one jednego dnia.

W tym skomplikowanym czasie pamiętajmy też o seniorach, naszych bliskich i sąsiadach. Dla nich jest to niezwykle trudne, ze względu na konieczność izolacji społecznej. Czasem wystarczy dobre słowo, krótka rozmowa i pytanie o samopoczucie, aby dzień stał się lepszy.

Nie wiem jak długo będziemy borykać się z obostrzeniami i trudnościami z nimi związanymi. Wiem natomiast, że z tak wspaniałymi mieszkankami i mieszkańcami, żadne trudności nie są straszne.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Łęczyca
Paweł Kulesza