Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Łęczyca

List otwarty burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy

Sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 spowodowała znaczący postój gospodarczy. Ze względu na zakazy lub obostrzenia, wielu przedsiębiorców nie może w sposób właściwy prowadzić działalności. Między innymi do nich swój otwarty list kieruje Burmistrz Paweł Kulesza, w którym przedstawia formę pomocy, jakiej Miasto Łęczyca jest gotowe udzielić.

Szanowni Państwo

Od kilku tygodni przeżywamy bardzo trudny okres dla nas wszystkich. Nigdy dotychczas życie oraz zdrowie nasze i naszych bliskich nie było tak zagrożone. Wszyscy odczuwamy negatywne efekty panującego wirusa COVID-19b. Postanowiłem zakupić i rozdać 3000 maseczek ochronnych dla mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 60 lat. Epidemia powoduje również liczne niedogodności w naszym funkcjonowaniu.

Obecna sytuacja wymaga od nas nadzwyczajnych kroków. Pandemia koronawirusa spowoduje, jak informują nas ogólnopolskie media, spowolnienie gospodarcze, a więc również spadną dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Nie wiemy, jaki będzie koszt pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które już cierpią z powodu pandemii. Wiele podmiotów zawiesza lub rezygnuje ze swej działalności.

Dla jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Miasto Łęczyca, obecny stan będzie miał swoje przełożenie na budżet jeszcze w tym roku, podstawowe wpływy zostaną zachwiane. Zostaliśmy obciążeni ulgami z tytułu pobieranego przez nas podatku od nieruchomości i w związku z tym nie będziemy w stanie zrealizować wielu naszych zadań. Już dziś wiele firm zwraca się do nas z wnioskami o zwolnienie lub kilkumiesięczne odroczenie płatności podatkowych. Tak zwana specustawa pozwala samorządom na zwolnienie za część roku 2020 z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to przedsiębiorstw, które straciły płynność finansową. Gminy będą mogły przedłużać terminy płatności rat tych podatków nie dłużej niż do 30 września 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że nie kierując się żadnymi odgórnymi przepisami postanowiłem zwolnić z czynszu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach, których właścicielem lub posiadaczem jest Miasto Łęczyca.

W celu zabezpieczenia sprawnego działania wszystkich podległych jednostek organizacyjnych Miasta Łęczyca wprowadzam daleko idące oszczędności. Tylko ograniczenie do niezbędnego minimum bieżących wydatków pozwoli naszej wspólnocie samorządowej przetrwać nadchodzący kryzys.

Zdecydowałem o nie zaciąganiu żadnych nowych zobowiązań finansowych chyba, że są w danej chwili konieczne. Odwołałem wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe, rocznicowe, okolicznościowe, które miały odbyć się do końca sierpnia br. Restrykcje organizacyjne wobec wszystkich mieszkańców naszego kraju wprowadził Rząd i należy się do nich bezwzględnie stosować.

Są to kroki konieczne dla zabezpieczenia ochrony naszego zdrowia i prawidłowego funkcjonowania samorządu. Może się okazać, że nie są one wystarczające. Jesteśmy pełni nadziei na powrót do normalnego trybu życia ludzi w naszym kraju. Życie społeczne zamarło, mam nadzieję, że za kilka miesięcy wróci do normy. Podobnie jak Państwo, mam wiele planów. Dotyczą poprawy jakości życia w Łęczycy, prowadzenia inwestycji drogowych, sportowych i innych. Kwestią uczciwości jest powiadomienie o fakcie, z którym przyszło nam się mierzyć. Dołożymy wszelkich starań, by mieszkańcy odczuli skutki epidemii w jak najmniejszym stopniu. Dzisiaj jednak musimy działać zdecydowanie, bo nie wiemy co przyniesie najbliższy czas.

W tym trudnym dla Nas czasie samorząd stara się pracować przygotowując m.in., szereg uchwał, zarządzeń, poleceń.

Proszę o wyrozumiałość i odpowiedzialność w tym trudnym czasie.

Burmistrz Łęczyca

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Łęczyca Paweł Kulesza