Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Ozorków Powiat zgierski

Laptopy i tablety dla uczniów oraz nauczycieli

26 laptopów, 5 tabletów, 5 dostępów do Internetu i 5 drukarek zakupi miasto w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Burmistrz Jacek Socha złożył wniosek o dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł do programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli.
Sprzęt trafi do 25 uczniów i 6 nauczycieli, przede wszystkim do tych rodzin, gdzie jest np. kilkoro dzieci w wieku szkolnym, rodzice pracują zdalnie, a mają do dyspozycji tylko jedno urządzenie.
70 tys. zł było maksymalna kwotą, jaką Ozorków może otrzymać, biorąc pod uwagę liczbę uczniów w miejskich placówkach oświatowych w Ozorkowie.
Sprzęt zostanie zakupiony w najbliższych dniach. Po zakończeniu zdalnych lekcji będzie służył uczniom po powrocie do normalnej nauki.