Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Kupcy na rok zwolnieni z opłaty targowej

Kupcy w tym roku nie muszą uiszczać opłaty targowej. Dla większości handlujących na łęczyckim targowisku to duża ulga. W czasach pandemii klientów jest wszędzie zdecydowanie mniej, więc i zarobki są skromniejsze.

Zgodnie z podpisaną 9 grudnia 2020 roku przez Prezydenta RP Ustawą zmieniającą Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opłata targowa została zniesiona na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku.

– Według informacji podawanych przez rząd RP samorządom, z racji zniesienia opłaty targowej, przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – informuje Mateusz Kucharski z urzędu miejskiego w Łęczycy. – Inkasenci, którzy do tej pory zajmowali się pobieraniem opłaty targowej, zostali na ten czas przeniesieni w rejon Strefy Płatnego Parkowania.

Na targowisku nie brak pozytywnych wypowiedzi na temat zawiedzenia opłaty targowej.

– Od początku roku klientów jest jak na lekarstwo. Nawet w dni targowe handel jest mizerny, więc brak opłaty, zwłaszcza przy większym stoisku to już pewna oszczędność, w skali miesiąca całkiem spora – usłyszeliśmy na targu.

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej w 2020 roku wynosiła: za sprzedaż z ręki 5,50zł; w pozostałych przypadkach od zajętej powierzchni: do1m2 włącznie – 8,50zł, powyżej 1m2 do3m2 włącznie-16,00zł, powyżej 3m2 do7m2 włącznie-21,50zł, powyżej7m2do14m2włącznie-26,00zł,

Inkasent za pobór opłaty otrzymywał w ub. roku wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł miesięcznie i prowizję w wysokości 6% od sumy opłaty targowej zebranej w danym miesiącu.

Oddelegowanie inkasentów z targu do kontrolowania Strefy Płatnego Parkowania odciąży w obowiązkach strażników miejskich, którzy zajmowali się kontrolowaniem uiszczania opłat za parkowanie w strefie PP na terenie miasta.