Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

Inwestycje w Dziale Ciepłownictwa za ponad 600 tysięcy zł (materiał promocyjny)

Podstawowym zadaniem działalności jest ciągła, bezawaryjna dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do odbiorców. Bardzo ważnym zadaniem do którego dąży OPK Sp. z o.o. jest osiągnięcie stabilizacji cen ciepła. Wytwarzanie ciepła odbywa się w kotłowni gazowo-olejowej zlokalizowanej przy ulicy Łęczyckiej 3 w Ozorkowie. Sprawność tejże kotłowni w roku 2020 wynosiła około 95%.

Ciepło do odbiorców przesyłane jest za pomocą sieci ciepłowniczych, gdzie nośnikiem jest gorąca woda. Łączna długość sieci ciepłowniczych wynosi ponad 15,1 km. Dystrybucja ciepła odbywa się poprzez opomiarowane licznikami węzły cieplne znajdujące się w poszczególnych obiektach odbiorców. W chwili obecnej ciepło OPK Sp. z o. o. dostarcza do 140 węzłów, z których eksploatowanych przez Spółkę jest 132.

W roku 2020 Dział Ciepłownictwa zrealizował inwestycje i remonty na łączną kwotę 632 362 zł. Przebudowana została magistrala ciepłownicza pod ul. Traugutta, wymieniono izolację magistrali ciepłowniczej oraz dokonano modernizacji trzech węzłów cieplnych (ul. Małachowskiego 3, ul. Lipowa 2,4). Poza wymianą izolacji napowietrznej magistrali ciepłowniczej, przedsiębiorstwo wymienia również na rury preizolowane jej części biegnące pod ziemią. W roku 2021 Spółka planuje modernizację magistrali podziemnej w obrębie ulicy Konstytucji 3-go Maja. Planowana jest również modernizacja kilku przyłączy kanałowych na rury preizolowane. Oprócz działań związanych ze zmniejszeniem strat na przesyle ciepła, zmniejszane zostają również straty na jego dystrybucji poprzez systematyczną modernizację węzłów cieplnych w obiektach odbiorców. Prace te polegają na likwidacji starych wymienników ciepła typu rura w rurze i zastąpieniu ich nowoczesnymi węzłami kompaktowymi
z wymiennikami płytowymi.