Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów Warto przeczytać

Inwestycja za ponad 10 milionów zł!

Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, podpisał w ub. piątek umowę z wykonawcą „Centrum Historyczno – Kulturalnego „Spycimierskie Boże Ciało”. Wkrótce rozpocznie się budowa. Koszt inwestycji przekroczy dziesięć milionów zł.

Spotkanie na podpisanie umowy odbyło się w sali OSP w Spycimierzu. Dokumenty parafowali burmistrz Józef Kaczmarek oraz Damian Dobrowolski i Tomasz Wilczyński, przedstawiciele firmy wykonawczej – Przedsiębiorstwa Budowlanego Częstobud Damian Świącik z Częstochowy. Firma, o której mowa, została wyłoniona w drodze piątej procedury przetargowej wysuwając najkorzystniejszą dotychczas ofertę, opiewającą na kwotę 8 827 710 zł. Nota bene, zwycięska oferta w stosunku do najkorzystniejszej oferty z pierwszego przetargu jest niższa o prawie milion zł.

Oprócz sygnatariuszy, w wydarzeniu wzięło udział grono osób związanych ze Spycimierzem oraz z samym projektem.

Spotkanie otworzył burmistrz podkreślając, że umowa jest wynikiem kilkuletniego procesu przygotowawczego, polegającego m.in. na przygotowaniu programu funkcjonalno – użytkowego, który wykonał dr hab. Bartosz Hunger, prof. ASP kierownik Katedry Architektury Wnętrz, opracowaniu dokumentacji wykonawczej, której autorem jest architekt Radosław Guzowski oraz wykonaniu projektu aranżacji wnętrz, za którą odpowiadają Ewa i Adam Grobelny z firmy 7 MUZ.

– Chcielibyśmy, aby obiekt był dziełem sztuki od zewnątrz i od wewnątrz, tak jak kwietne dywany, wykonywane co roku w czasie obrzędu Bożego Ciała. Dzisiejsze wydarzenie jest bardzo szczególne, bo to kolejny krok na drodze do realizacji tej bardzo ważnej inwestycji – mówił burmistrz.

Centrum, o którym mowa, będzie nowoczesną, multimedialną placówką wystawowo – edukacyjną, poświęconą blisko dwustuletniej tradycji układania kwietnych dywanów. Idea powstania obiektu związana jest z aktywizacją i całoroczną promocją spycimierskiej tradycji.

Dotychczas goście mieli możliwość oglądania kwietnych dywanów tylko raz w roku. Dzięki centrum każdy będzie mógł poznać bliżej ten piękny zwyczaj, o każdej porze roku – mówi Maria Pełka, prezes Parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało.

O projekcie

Gmach centrum będzie miał ponad 987 m2 powierzchni zabudowy (w tym 964 m2 powierzchni użytkowej). Będzie to budynek jednokondygnacyjny w części z poddaszem użytkowym i z podwyższeniem do dwóch kondygnacji w części centralnej. We wnętrzu znajdą się sale wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne oraz niewielkie zaplecze biurowo-administracyjne. Budynek centrum zaprojektowano na planie litery U, z widokiem na dziedziniec. Powstanie na nim drewniana widownia na konstrukcji stalowej.
Prace budowlane obejmują powstanie budynku od podstaw wraz ze wszystkimi niezbędnymi przyłączami i instalacjami, jak np. sieć wodociągowa, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, instalacja gazowa, grzewczo – chłodząca, sieć elektryczna i teletechniczna.

O sterowanie wszystkimi instalacjami zadba system BMS, czyli Building Management System. Stosuje się go w wysoko zaawansowanych technicznie budynkach dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa życia. Inteligentny układ składa się z czujników i detektorów rozmieszczonych w różnych punktach oraz zintegrowanego systemu zbierającego dane i zarządzającego wszystkimi instalacjami w budynku. Ten najważniejszy system informatyczny budynku inteligentnego zapewnia pełny nadzór nad instalacjami technicznymi i technologicznymi w budynku, co umożliwia utrzymanie zaprogramowanych wcześniej parametrów w pomieszczeniach oraz serwerowniach.

Centrum możliwości

Obiekt, którego budowa rozpocznie się już w marcu, zaoferuje szerokie spektrum możliwości.

– W ciągu roku na świecie odbywa się ponad 1300 wydarzeń kwiatowych; dotyczą one uroczystości o charakterze katolickim, prawosławnym czy hinduskim. Dotychczas nie powstała instytucja, która monitorowałaby te wydarzenia w formule globalnej. Chcielibyśmy, aby nasze centrum miało charakter nie tylko lokalny, ale międzynarodowy tym bardziej, że największe kwietne Stowarzyszenie InfiorItalia, którego jesteśmy członkiem wpierającym dało Spycimierzowi palmę pierwszeństwa – mówił burmistrz.

W Spycimierzu, ponadto, działa parafialne stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”, podejmujące szereg działań, takich jak: konferencje, warsztaty, seminaria, mające na celu podtrzymywanie tradycji układania obrazów kwietnych na uroczystość Bożego Ciała. Powstanie centrum pozwoli gościć wspomniane eventy, ale również gromadzić materiały związane z tradycją i promować aktywnie jej kultywowanie.

Centrum dziedzictwa niematerialnego

Część ekspozycji będzie poświęcona zagadnieniu niematerialnego dziedzictwa w Polsce i na świecie. Wiąże się to z faktem, że tradycja spycimierska od kilku lat wpisana jest na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego, a obecnie pretenduje do prestiżowego zestawienia światowego UNESCO. Dzięki planowanej współpracy w zakresie dziedzictwa niematerialnego centrum stanie się unikalnym miejscem na skalę międzynarodową poświęconym społecznościom kultywującym różnorodne wartości, zwyczaje i idee.

Na tym nie kończy się oferta obiektu. Będzie tu można wziąć udział m.in. w warsztatach układania podobnych kobierców lub odbyć wirtualny spacer po Spycimierzu, ponieważ nie tylko długoletnia tradycja, kultywowana przez parafian, ale także sama miejscowość, z uwagi na rzadko spotykany układ ulic i zabudowań jest unikalna. Ponadto, wizyta w obiekcie pozwoli turystom i pielgrzymom na zapoznanie się z multimedialną historią grodziska – osady funkcjonującej w tej okolicy przed wiekami. Forma zapoznania się z historią i przedmiotem spycimierskiej tradycji została zaplanowana tak, by zainteresować zarówno osoby zaangażowane, jak i kompletnych laików, turystów w każdym wieku, indywidualnych pielgrzymów czy też grupy szkolne.

Znamy już nazwisko przyszłego dyrektora placówki. Będzie nim Jędrzej Kałużny, doktorant wydziału historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Koszt przedsięwzięcia przekroczy 10 mln zł, z czego ponad dwa miliony będzie kosztowało wyposażenie. Dofinansowanie unijne pokryje ponad 4,6 mln zł.

Termin zakończenia realizacji prac budowlanych planowany jest na luty przyszłego roku.