Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski

ILE ZA WODĘ?

pisera2Do redakcji dzwoni coraz więcej mieszkańców krytykujących nieczytelne – ich zdaniem – rozliczenia za zużycie wody. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie spotkaliśmy się z lokatorami budynku przy ul. Kościelnej oraz kamienicy przy ul. Stypułkowskiego.
Anna Pisera uważa, że pracownicy OPK naliczają należności za wodę „na oko”.
– Nie może być inaczej, bo główny wodomierz jest zatopiony i w żaden sposób nie da się odczytać wskazań urządzenia. Rozmawiałam już o tym w przedsiębiorstwie komunalnym, ale zostałam zlekceważona – słyszymy.
Nieruchomość przy ul. Kościelnej, w której mieszka pani Anna, ma jeden wspólny wodomierz razem z sąsiednim budynkiem. Hydrant jest na podwórku.
– Nie ma naszej zgody na takie załatwianie sprawy. Lokatorzy chcą wiedzieć za jakie faktycznie zużycie wody płacą. Nie trzeba być specjalistą, aby domyślić się, że rozliczenia są  nieprecyzyjne. Najgorsze jest poczucie, że jesteśmy nabijani w butelkę – dodaje A. Pisera.
Problem z rozliczeniami za wodę jest już od dawna także w kamienicy przy ul. Stypułkowskiego.
– Zwróciliśmy się do OPK z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyny rozbieżności pomiędzy odczytami wodomierzy lokalowych a odczytem wodomierza głównego. Ubytki wody są olbrzymie. Nie zgadzamy się na to, aby obciążać nas dodatkowymi kosztami za powstałe niedobory wody w odczycie wodomierza głównego – mówi Joanna Walewska – Gryzio.
– Dodatkowo płacimy prawie 100 zł na kwartał za wodę, której nie zużyliśmy. Po co są w ogóle założone te wodomierze, skoro są aż takie rozbieżności – pyta Zbigniew Adamczewski. – Uważam, że ubytki są spowodowane nieszczelnościami w przesyle wody a OPK nie chce się do tego przyznać.
Oto komentarz OPK dotyczący sprawy z Kościelnej.
„Informujemy, że pani Anna Pisera jak do tej pory nie zgłaszała żadnych uwag do systemu rozliczania zużycia wody. Do dnia dzisiejszego rozliczenie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. OPK informuje, że na wniosek mieszkańców może przeprowadzić analizę możliwości wykonania indywidualnego opomiarowania lokatorów (koszt wodomierzy w lokalach leży po stronie najemców)”.
Czekamy również na komentarz magistratu.
(stop)