Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Powiat łęczycki

GEOPORTAL POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

Starostwo powiatowe w Łęczycy informuje, że został uruchomiony „Geoportal Powiatu Łęczyckiego”, zrealizowany w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.      

 
     Zadanie realizowane jest dzięki pozyskanym środkom unijnym – w ramach projektu pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym realizatorem Projektu jest Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

   Celem powstania GEOPORTALU jest przede wszystkim możliwość ułatwienia pozyskiwania wielu dokumentów przez mieszkańcom powiatu łęczyckiego, którzy bez wychodzenia z domu, będą mogli uzyskać m.in. wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz mapy. Ma to szczególne znaczenie w obecnym czasie trwania pandemii koronawirusa.

    Portal w dużym stopniu jest również ułatwieniem dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego, którzy on-line będą mogli zarówno zgłaszać prace geodezyjne na terenie naszego powiatu jak i pozyskiwać szczegółowe dane. Witryna posłuży także potencjalnym inwestorom w pozyskiwaniu danych przestrzennych. Istotnym odbiorcą Geoportalu są również jednostki administracyjne.

http://leczycki.geoportal2.pl/