Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać Zgierz

Ekolodzy biją na alarm! Lasy coraz bardziej zaśmiecone!

Na nic zdaje się coraz to większa liczba kamer instalowanych w lasach pod Zgierzem i Ozorkowem. Pomimo monitoringu i licznych zakazów śmieci przybywa.

– Po przerwie znów można odwiedzać lasy. To, co zobaczyła, po prostu mnie przeraziło. Jadąc do Ozorkowa zatrzymała się na parkingu leśnym, a tam góry nieczystości, butelki, worki wypełnione śmieciami. Stała nawet stara lodówka w której amatorzy procentów też umieścili butelki i resztki jedzenia – usłyszeliśmy od pani Zofii.

Mieszkańcy są zdania, że więcej śmieci w lasach, to efekt zmian i podwyżek za odpady segregowane. Czy faktycznie obowiązek segregacji odpadów ma aż tak fatalne skutki dla przyrody? Niestety, wszystko wskazuje na to, że tak właśnie jest.

Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane przez policję i podlega karze grzywny z art. 75 Kodeksu Wykroczeń do 500 złotych. Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć również art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych”.

W przypadkach większej wagi wykorzystany może być również art. 183 Kodeksu Karnego mówiący o tym że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz policji przez odpowiednie służby leśne i karane.