Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Bez kategorii

Dlaczego rada wciąż trwa? To sprawa honorowa – mówią spółdzielcy…

radaRozpoczęło się zbieranie podpisów w sprawie zwołania w trybie nadzwyczajnym walnego zebrania członków spółdzielni mieszkaniowej „Łęczycanka”. Niektórym spółdzielcom nie podoba się to, że rada nadzorcza, która nie uzyskała poparcia w trakcie głosowania za przyjęciem sprawozdania z jej działalności, w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki. Spółdzielcy domagają się radykalnych zmian.
Krzysztof Graczyk, jeden ze spółdzielców, mówi wprost.
– Ci ludzie po prostu nie mają honoru. Przecież otrzymali wyraźny sygnał od spółdzielców, że rada też powinna ustąpić. Przypominam, że w trakcie głosowania za przyjęciem sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok, 228 spółdzielców opowiedziało się przeciwko udzieleniu radzie absolutorium. Jedynie 58 osób było za. Spółdzielcy mieli nadzieję, że członkowie rady sami zrzekną się mandatu. Tyle przecież wcześniej mówili o honorze pani Chodorowskiej, która również nie uzyskała absolutorium. Wieści o tym, że zbierane są podpisy o nadzwyczajne walne, dotarły już do rady nadzorczej „Łęczycanki”.
– A niech zbierają – mówi Karol Zieliński. – Przepisy są takie, że nie musimy rezygnować z pracy w radzie nadzorczej, nawet jeśli sprawozdanie z naszej działalności nie zostało pozytywnie ocenione. Rozmawialiśmy o tym i podjęliśmy taką decyzję, że nadal będziemy w radzie nadzorczej pracować dla spółdzielni. Dużo się zmieniło. Nie ma pani Chodorowskiej w zarządzie i moim zdaniem teraz praca dla „Łęczycanki” będzie dużo efektywniejsza.
O opinię w tej sprawie chcieliśmy poprosić Krzysztofa Urbańskiego, tymczasowego przewodniczącego rady. Przebywa na urlopie. Jutro (wtorek) rada wybierze nowego prezesa. O stanowisko ubiega się dziesięciu kandydatów.
– Nadzwyczajne walne, jeśli się odbędzie, nie zmieni niczego w kwestii wyboru prezesa „Łęczycanki” – zapewnia K. Graczyk. – Chodzi o członków rady nadzorczej. Każdy z nich powinien poddać się weryfikacji spółdzielców, bo głosowanie nad działalnością w radzie odbywa się dla każdego oddzielnie. Zobaczymy co będzie dalej. Ale moim zdaniem nie idzie to w dobrym kierunku.
(stop)