Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Parzęczew Powiat zgierski

Czy szykują się podwyżki dla mieszkańców?

sortowniaMiejscowe władze nie ukrywają ogromnego zaskoczenia z powodu ceny jaką za odbiór odpadów komunalnych wyznaczyła firma ze Zgierza. W podobnej do Parzęczewa sytuacji jest wiele miejscowości w naszym regionie. Sprawa jest poważna, bowiem narzucone przez firmy śmieciowe podwyżki skutkowałyby także podniesieniem opłat dla mieszkańców.  
– Kilka dni temu w gminie Parzęczew w przetargu na odbiór odpadów komunalnych wpłynęła jedna zgierska oferta. Po otwarciu oferty okazało się, że cena za świadczenie tych usług jest około 70% wyższa od dotychczas obowiązującej – mówi wójt Ryszard Nowakowski. – Postanowiłem unieważnić przetarg i ogłosić kolejny. W budżecie na 2015 rok nie zaplanowano tak dużych środków. Przyjęcie tak wysokiej oferty oznaczałoby zwiększenie opłat pobieranych od mieszkańców.
– Nie mieliśmy innego wyjścia. Musieliśmy zaproponować taką podwyżkę z uwagi na znaczny wzrost cen na na składowisku śmieci w Krzyżanówku – informuje Grażyna Targalska, prezes zgierskiej firmy odpowiedzialnej za wywóz odpadów komunalnych.
W gminie Parzęczew obecna cena to 7 zł od  mieszkańca od odpadów segregowanych i 12 zł od niesegregowanych.
Jak się dowiedzieliśmy podobne problemy z wysokimi opłatami ma nie tylko gmina Parzęczew. Podobna sytuacja jest w wielu sąsiednich gminach, np. Ozorków  i Wartkowice, część gmin unieważnia przetargi, część jest w trakcie przeprowadzania przetargów.
Aby zapobiec takim sytuacjom i mieć kontrolę nad ceną za odbiór odpadów komunalnych 20 gmin z regionu (w tym gmina Parzęczew) planuje wybudować Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w miejscowości Piaski Bankowe w gminie Bielawy działając w ramach Związku Międzygminnego ,,BZURA”. Gmina Parzęczew jest zaangażowana w to przesięwzięcie w sposób szczególny, ponieważ wójt Ryszard Nowakowski jest przewodniczącym zarządu związku. – Inwestycja przygotowywana jest od pięciu lat. Będzie to najbardziej przyjazna środowisku oraz najnowocześniejsza instalacja tego typu w województwie łódzkim – informuje wójt Nowakowski. – Ma powstać jeszcze w 2015 roku. Związek pozyskał na ten cel 41,5 miliona złotych ze środków unijnych. Zakład będzie wyposażony między innymi w nowoczesną sortownię, na której zostanie wysortowane ponad 70% surowców, które można ponownie wykorzystać. Obniży to koszty funkcjonowania całego systemu i pozwoli na utrzymanie niskich cen za odbiór odpadów w gminach należących do Związku Międzygminnego ,,BZURA”.
Jak usłyszeliśmy na obniżenie kosztów wpłynąć ma także wspólne prowadzenie całego systemu przez związek. Zmniejszyć ma się też zatrudnienie niezbędne do obsługi obecnego systemu w gminach.
(stop)