Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów Warto przeczytać

Czas na Nowy Rynek w Uniejowie

Strefa odpoczynku i relaksu, fontanny, aranżacja zieleni… Jak się zmieni serce miasta, czyli Rynek Miejski w Uniejowie?

Rynek w Uniejowie zmieni swoje oblicze. W tym celu burmistrz Józef Kaczmarek podpisał umowę z Romanem Rutkowskim reprezentującym biuro projektowe Architekci z Wrocławia na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przestrzeni rynku miejskiego w Uniejowie. W ramach zadania wykonawca przygotowuje pełną dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

Rewitalizacja rynku będzie polegała na remoncie i przebudowie placu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Zakres prac obejmie centralną część rynku z uwzględnieniem wymiany nawierzchni placu i przylegających doń ulic (ul. Rynek, Przechodniej, Kościelnickiej i Placu Kolegiackiego) oraz wykonania odwodnienia terenu i rozprowadzania nowego oświetlenia i iluminacji. W miejscu, gdzie aktualnie stoi pomnik, powstanie duża fontanna, natomiast monument zostanie przesunięty i zmodernizowany zwłaszcza w odniesieniu do wysłużonej już płyty, która zostanie wymieniona na nową.

Zaplanowano również rewitalizację elewacji zewnętrznych budynków, zlokalizowanych na rynku oraz zmianę ciągów komunikacyjnych. W tej sprawie burmistrz zawarł porozumienie z władzami starostwa powiatowego w Poddębicach.

Całości dopełni aranżacja zieleni, w cieniu drzew będą stały liczne ławki oraz inne elementy malej architektury. Zagospodarowanie zieleni publicznej o otwartym dostępie zwiększy walory estetyczne i przyrodnicze placu, a także wzbogaci ciągi komunikacyjne. Poprzez zestawienie kolorystyczne i przekrojowe wielu gatunków krzewów i nasadzeń, szata roślinna będzie stanowić subtelny i harmonijny efekt i estetyczne założenie o każdej porze roku. Rewitalizacja rynku będzie kolejnym elementem sprzyjającym rozwojowi turystyki.

  • Chcielibyśmy, aby serce Uniejowa, czyli Rynek Miejski wreszcie ożył. Nowa przestrzeń będzie zachęcała zarówno mieszkańców jak i odwiedzających Uniejów gości, aby tam w tym miejscu przebywali i do niego wracali. Rynek ma być miejscem spotkań, rozmów, spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze i dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało. Mamy nadzieje, że mieszkańcy nam zaufają i poprą nasze działania, a efekty naszych prac rewitalizacyjnych spotkają się z pozytywnym odbiorem – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

Wykonawca powinien przygotować i zaprezentować kompletną dokumentację w ciągu w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Koszt opracowania koncepcji gmina poniesie z własnych środków.