Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

Co tak ciemno? – pytają w Ozorkowie

W godzinach 22.30 – 4.00 oświetlenie uliczne w Ozorkowie jest wyłączone. Decyzję w tej sprawie podjęto w połowie maja z uwagi na zmniejszenie w marcu i kwietniu dochodów do budżetu miasta o ponad 2 mln zł.


Zmniejszone wpływy do samorządów z tytułu podatków: PIT i od nieruchomości wynikają z sytuacji gospodarczej w kraju wywołanej pandemią. W związku ze zmniejszonymi dochodami bieżącymi trzeba ciąć wydatki bieżące, a jednym z takich wydatków jest oświetlenie uliczne.


– To czasowe rozwiązanie, wynikające z trudnej, nieprzewidzianej na początku roku, sytuacji finansowej naszego budżetu – mówi burmistrz Jacek Socha. – Ograniczenia w godzinach działania oświetlenia to nie jedyne cięcia w naszych wydatkach. Ograniczenia dotyczą m.in. działalności urzędu i jednostek podległych. Mam nadzieje, że te zawirowania finansowe, na które nie mamy wpływu, zakończą się już niebawem i wrócimy do normalności.