HomeCennik

Reklama w internecie

Cennik reklamy w internecie 2022.03.29

Reklama drukowana


Cena za moduł: 30 zł + VAT (23%)
 
Ostatnia strona: +50% za moduł
 
Pierwsza strona: +100% za moduł
 
Cena ogłoszenia drobnego
– 10 groszy plus VAT za jeden znak.
 
Cena ramki – jak za moduł
StartPress Media
99-100 Łęczyca
ul. Kaliska 42, skr. poczt. 8
www.reporter-ntr.pl
e-mail: biuro@reporter-ntr.pl