Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Uniejów

W Uniejowie na skarpie nad rzeką powstanie kaskadowa fontanna…

Ruszyła inwestycja polegającą na zagospodarowaniu zaniedbanej przestrzeni skarpy nad rzeką Wartą. Na placu budowy pojawił się pierwszy sprzęt ciężki, który rozpoczął prace polegające na budowie infrastruktury turystycznej i zagospodarowaniu terenu wzdłuż rzeki Warty od wydobycia ziemi w celu stworzenia niecek…

Gotyckie drzwi i kropielnica z czujnikiem ruchu

Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy do uniejowskiej kolegiaty powróciły z pracowni konserwatorskiej odnowione drzwi wejściowe. Prace trwały od roku 2019. Dębowe, gotyckie dwuskrzydłowe drzwi zabrano do pracowni, a ich miejscu pojawiły się metalowe drzwi zastępcze. Renowacji podjęła się firma Stacco…

Rząd przyznał środki na budowę przedszkola w Uniejowie

Rząd właśnie rozstrzygnął wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin i powiatów na inwestycje bliskie mieszkańcom. Premier Morawiecki podpisał uchwałę o przyznaniu kolejnego zastrzyku z budżetu państwa w wysokości 2,5…

Nowe perspektywy dla Uniejowa

Województwo łódzkie prowadzi obecnie zaawansowane prace nad kształtem nowej strategii rozwoju regionu, która określi wizję, wyznaczy główne cele i niezbędne narzędzia do ich osiągnięcia w obszarze polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Dokument ten będzie istotnym elementem w…

Z placu znikają drewniane altany

Przy ul. Dąbskiej w Uniejowie z wydzielonego placu budowy „zniknęły” prawie wszystkie drewniane altany – ostatnie cztery sztuki czekają na przewiezienie do nowej lokalizacji. Tymczasem, wykonawca rozpoczął roboty ziemne w zakresie budowy nowej nawierzchni z kostki. W listopadzie 2020 r….

Przetarg na lokal mieszkalny w Uniejowie

Lokal umiejscowiony w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Uniejowie przy ul. Targowej, jest przygotowywany przez gminę Uniejów do procedury przetargowej. Przedmiotem przetargu będzie lokal mieszkalny położony w tzw. „koszarach”, usytuowany na parterze, o powierzchni użytkowej 14,50 m², z pomieszczeniem…

Jeszcze atrakcyjniejsza oferta turystyczna

Na spotkaniu w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, zorganizowanym zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym – dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniej odległości, maseczki – zostały przedstawione zaplanowane inwestycje i złożona propozycja nawiązania współpracy między gminą Uniejów a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą…

Promocja wsi w gminie Uniejów

Do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wystosowany został przez gminę Uniejów wniosek na operację pn.: „Aktywnie na terenach wiejskich. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Uniejów”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny…

14,5 mln zł na inwestycje turystyczne w Uniejowie

Znane są wyniki konkursu projektów na „Rozwój gospodarki turystycznej” w regionie. Spośród 40 wniosków, które spłynęły do marszałka województwa łódzkiego, 8 wytypowano do współfinansowania środkami unijnymi w ramach RPO WŁ. Warto zaznaczyć, że aż 3 z nich pochodzą z Uniejowa!…