Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

spycimierz dywany
Powiat poddębicki Warto przeczytać

Boże Ciało w Spycimierzu: w tym roku bez procesji ulicami wsi, bez gromadzenia się, bez turystów

W tegoroczną uroczystość Bożego Ciała nie będzie organizowanych procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami miast i wsi, ale mogą się one odbywać wokół świątyni parafialnej lub na placu przy kościele. Kuria Diecezjalna Włocławska wydała komunikat w sprawie organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w którym uwzględnione zostały aktualne decyzje władz rządowych.

Proboszcz wraz z Parafialnym Stowarzyszeniem potwierdzili, że nadchodzące obchody Spycimierskiego Bożego Ciała zostaną ograniczone – zgodnie z decyzją Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa – do procesji wokół świątyni parafialnej. W przypadku odpowiednich warunków można także przygotować symbolicznie tradycyjne ołtarze, przy których odczytywane będą fragmenty Ewangelii.

Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów w Spycimierzu nie będzie procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami wsi. Niemniej jednak, parafianie podtrzymają ponad dwustuletnią tradycję układania kwietnych dywanów i przygotują je w ograniczonej formie na terenie przykościelnym. Na początku tego tygodnia odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele rodzin i wsi, od pokoleń zaangażowanych w podtrzymywanie lokalnej tradycji, ustalili harmonogram i porządek prac, zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Niepowtarzalne, kwietne dywany, przygotowywane przez parafian na Boże Ciało, ściągają do Spycimierza setki tysięcy widzów z regionu i z terenu całego kraju. W tym roku uroczystość będzie na pewno inna od dotychczasowych obchodów. Po pierwsze, ze względu na symboliczny format kwietnej kompozycji na trasie procesji z Najświętszym Sakramentem. Po drugie, z uwagi na ciągle istniejące zagrożenie epidemią koronawirusa, a co za tym idzie – obowiązek zachowania bezpiecznej odległości, nabożeństwo będzie miało charakter wewnętrzny, zostanie odprawione zasadniczo w gronie parafian. Stąd gorąca prośba do wiernych spoza parafii, pielgrzymów i turystów, a także przedstawicieli mediów, aby w tym roku powstrzymać się od wizyty w Spycimierzu. Zachowajmy się odpowiedzialnie, byśmy zdrowi mogli spotkać się w tym wyjątkowym miejscu jeszcze nie raz.