Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów Warto przeczytać

14,5 mln zł na inwestycje turystyczne w Uniejowie

Znane są wyniki konkursu projektów na „Rozwój gospodarki turystycznej” w regionie. Spośród 40 wniosków, które spłynęły do marszałka województwa łódzkiego, 8 wytypowano do współfinansowania środkami unijnymi w ramach RPO WŁ. Warto zaznaczyć, że aż 3 z nich pochodzą z Uniejowa! Łączna wartość wsparcia dla projektów zaplanowanych do realizacji na terenie uzdrowiska termalnego wynosi 14,5 mln zł!

Konkurs na “Rozwój gospodarki turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego cieszył się bardzo dużym powodzeniem. W związku z tym, w trakcie naboru w urzędzie złożono ponad 40 wniosków o dofinansowanie, z czego aż połowa została bardzo dobrze oceniona przez ekspertów. W tej sytuacji marszałek województwa łódzkiego zdecydował się dwukrotnie zwiększyć planowaną wstępnie pulę pieniędzy unijnych przeznaczonych na dotacje, żeby wesprzeć jak najwięcej ciekawych zadań.

Ostatecznie, wyłoniono 8 projektów, przygotowanych przez samorządy i przedsiębiorców, które będą służyć pobudzeniu i wzrostowi ruchu turystycznego w Łódzkiem, jak i popularyzacji aktywnego wypoczynku „na wyciągnięcie ręki” wśród samych mieszkańców województwa. Łącznie beneficjenci otrzymają na realizację swoich inwestycji 36,6 mln zł wsparcia, z czego aż 14,5 mln zł, czyli przeszło ⅓ całej puli środków, trafi do Uniejowa. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przyznał dofinansowanie 3 projektom, które wpłyną na potencjał turystyczny miasta:

  • 7 mln 216 tys. zł na rozbudowę kompleksu basenów termalnych (PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie);
  • 4 mln zł na budowę obiektu wypoczynkowo–rekreacyjnego w Uniejowie o innowacyjnych funkcjach turystycznych opartych na wykorzystaniu produktów pszczelich (PHU „MACIEJ” z Uniejowa);
  • 3,3 mln zł na utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej (gmina Uniejów).

– W imieniu mieszkańców oraz samorządu, dziękuję panu marszałkowi za te decyzje – komentuje burmistrz Józef Kaczmarek. – Liczba oraz wartość ogłaszanych konkursów, a także wysokość środków w budżecie przeznaczona na rozwój turystyki, najlepiej świadczą o dostrzeganiu przez pana marszałka zarówno potencjału niewielkich gmin takich jak Uniejów, jak i potrzeb z nim związanych. Sami nie jesteśmy w stanie finansować szeregu niezbędnych inwestycji, które pozwolą rozszerzyć i urozmaicić ofertę uzdrowiska, dlatego udział środków zewnętrznych w projektach realizowanych przez gminę to nasze być albo nie być.